4 role IT w procesie dostosowania do wymagań GDPR

Tymczasem, nowe podejście do ochrony danych osobowych – wprowadzane przez unijne rozporządzenie 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego...

Data Privacy, czyli jak chronić dane osobowe klientów w kontekście GDPR

Advertorial W ostatnich latach skala gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystania w celach biznesowych danych dotyczących indywidualnych nabywców istotnie wzrosła. Stało się tak m.in. za sprawą upowszechnienia nowych, cyfrowych kanałów komunikacji z konsumentami, usług realizowanych przy użyciu...

GDPR wymusi systematyczne podejście do ochrony danych

Executive ViewPoint Jakie zmiany procesowe wymuszą regulacje GDPR w kontekście podejścia do przetwarzania danych w polskich firmach? Łukasz Leszewski (ŁL): Od 25 maja 2018 roku konieczne stanie się aktywne zabieganie o ochronę prywatności. Każda organizacja będzie...

Od ochrony styku sieci do ochrony danych w kontekście RODO

Executive ViewPoint Na jakie problemy wskazują klienci w kontekście RODO? Czy już interesują się tym tematem?   Bartłomiej Zadrożny (BZ): W większości są świadomi tego, że wchodzą nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa danych. Nie do końca jednak...

Wykorzystujemy własne doświadczenia, aby wesprzeć klientów we wdrożeniu rozwiązań związanych z GDPR

Executive ViewPoint Jakie są trzy, najważniejsze wymogi, które muszą spełnić firmy, aby być w zgodzie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (GDRP)? Przede wszystkim firmy muszą zapewnić pracownikom narzędzia pozwalające na właściwe zabezpieczenie danych osobowych. Zwykle...

Bezpieczne IT – zagadnienia bezpieczeństwa w obszarze Delivery

Advertorial Czy DevOps może być błędem? Określenie DevOps stało się obecnie równie popularne jak do niedawna Agile. W zależności od doświadczenia, wykształcenia oraz pełnionej roli rozumiane jest ono różnie - od zmiany kulturowej, procesowej, organizacyjnej, aż...

Od szkoleń ADO po audyt i konkretne rozwiązania technologiczne

Executive ViewPoint Co obejmuje Państwa oferta szkoleniowa dotycząca rozporządzenia GDPR? Magdalena Włodarczyk (M.W.): Serię szkoleń „GDPR dla IT – zabezpieczanie systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe” kierujemy przede wszystkim do obecnych administratorów danych osobowych oraz podmiotów przetwarzających...

Jak zaimplementować rozwiązania do zarządzania danymi w kontekście zgodności z GDPR

Advertorial Za naruszenie przepisów rozporządzenia przedsiębiorcom grozić będą kary w wysokości do 20 mln euro lub 4% globalnych rocznych przychodów firmy. Przepisy zaczną obowiązywać w maju 2018 roku, obecnie trwają prace nad zmianami dostosowującymi polskie...

Zgodność z GDPR: najważniejsze działania i dostępne od ręki narzędzia

Advertorial Wymagania wynikające z GDPR w dużej mierze pokrywają się z podstawowymi zasadami zaufania stosowanymi przez Microsoft w zakresie bezpieczeństwa, prywatności, przejrzystości i zgodności, co ma odzwierciedlenie w usługach chmurowych: Technologia odpowiadająca potrzebom klientów –nasze...

Mniej niż rok na przygotowanie się do działania zgodnie z RODO

Naprzeciw współczesnym wyzwaniom w dziedzinie ochrony danych osobowych i prywatności obywateli Unii Europejskiej wychodzi kompleksowa paneuropejska regulacja - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych...