Od 25 maja 2018 r. w państwach należących do Unii Europejskiej, w tym w Polsce, zacznie obowiązywać Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO, ang. GDPR). Publikujemy pierwszą część Raportu ITwiz poświęconego temu właśnie tematowi.

Pokazujemy, w jaki sposób podejść do tego tematu od strony działu IT, opisujemy 4 role IT w procesie dostosowania do wymagań GDPR.

Prezentujemy polski projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych. Znaczącą zmianą jest propozycja utworzenia Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), na czele którego stałby Prezes w miejsce dzisiejszego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Polski projektodawca w propozycjach uszczegółowił też instytucje akredytacji podmiotów certyfikujących i certyfikacji administratorów. Bardzo ważną zmianą jest wprowadzenie nowych przepisów postępowania w sprawie naruszeń przepisów o ochronie danych.

Przedstawiamy rozwiązania oraz narzędzia firm informatycznych wspierające dostosowanie do GDPR.

Nasz raport to lektura obowiązkowa dla:
• osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz funkcjonowanie infrastruktury informatycznej
• właścicieli firm
• kadry zarządzającej i szefów działów biznesowych
• szefów działów IT
• administratorów danych osobowych

Raport otrzymasz bezpłatnie po wypełnieniu formularza (poniżej).
Jeśli wypełnisz formularz możesz również liczyć na ciekawe informacje od zespołu ITwiz, ale tylko te, związane z IT.

Wybrane tematy artykułów, które znalazły się na łamach Raportu:
• Cztery role IT w procesie dostosowania do wymagań RODO/GDPR
• Polski projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych
• Mniej niż rok na przygotowanie się do działania zgodnie z RODO/GDPR
• Zarządzanie bezpieczeństwem w kontekście RODO/GDPR
Debata redakcyjna ITwiz – GDPR w Polsce: na razie jest więcej niewiadomych
Wyniki badania redakcyjnego ITwiz dotyczącego GDPR i bezpieczeństwa systemów ITPodejście polskich firm do projektów związanych z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych:
• Jak ważne są dla firm w Polsce projekty związane z wdrożeniem GDPR?
• Jakiego typu projekty związane z GDPR zamierzają przeprowadzić firmy w Polsce?
• Ocena świadomości bezpieczeństwa informatycznego pracowników oraz konsekwencji nieprzestrzegania zasad bezpiecznego przetwarzania informacji
Szacunkowy budżet związany z przygotowaniem się do GDPR
• Wydatki na cyberbezpieczeństwo w polskich firmach w 2016 roku
• Liczba incydentów związanych z bezpieczeństwem IT
• Poziom wykrywalności incydentów związanych z bezpieczeństwem IT
• Czego najbardziej brakuje w skutecznej walce z cyberprzestępcami?
Wzrosty i spadki wydatków na cyberbezpieczeństwo w poszczególnych kategoriach
• Korzyści ze stosowania usystematyzowanego podejścia do bezpieczeństwa
Strategia polskich firm w zakresie cyberbezpieczeństwa
• Zakres zaangażowania kierownictwa w opracowanie strategii bezpieczeństwa

Typy zagrożeń uznane za najbardziej istotne dla funkcjonowania firmy
• Wywiad: Regulator podpowie, jak spełnić wymagania w zakresie GDPR

Życzymy ciekawej lektury
Redakcja ITwiz
Strona główna wydawnictwa ITwiz:

www.itwiz.pl

Wypełnij i pobierz Raport ITwiz: Wszystko co warto dziś wiedzieć o GDPR

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ